VorteX

Universiteitsbibliotheek, Amsterdam, NL, 2007
oprachtgever: Universiteit van Amsterdam
status: Afstudeerproject aan de TU Delft

Als afstudeerproject heb ik een getekend ontwerp gemaakt voor een nieuwe universiteitsbibliotheek voor de UvA op het Binnengasthuisterrein te Amsterdam. Het gegeven programma van eisen en de binnenstedelijke locatie heb ik gebruikt als randvoorwaarden waarbinnen ik, middels een getekend ontwerp, een aantal voor mij interessante thema’s in de architectuur heb onderzocht.

Het ruimtelijk ontwerp is georganiseerd langs een spiraal. De verschillende programma-onderdelen blijven los van elkaar en vormen continue ruimtes. Ze spiraliseren rond een gemeenschappelijk centrum. Met het brein als metafoor voor de bibliotheek worden verschillende ervaringsniveaus in het gebouw onderscheiden. De centrale hal (leegte), het studielandschap (tussen) en de boekenlaag (massa) vertegenwoordigen respectievelijk de bewuste, onbewuste en onderbewuste lagen van het brein en de architectuur.